กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๒

      เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำโดย นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ จิรกุลสมโชค หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๖๐ ขวด ในโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี บ้านหัวดอน หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๑๖ ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเกี่ยวกับ ขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำ และวิธีการประหยัดน้ำ พร้อมมอบของที่ระลึกของ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ