กปภ.สาขาสุรินทร์ บริการน้ำดื่ม กิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่ประชาชน ในกิจกรรม “เมืองสุรินทร์ร่วมใจทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ทั้งนี้ กปภ.สาขาสุรินทร์ยังได้ร่วมทำความสะอาดในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเมืองสุรินทร์อีกด้วย
 

ข่าวอื่นๆ