กปภ.ข.๘ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ฝึกอบรมในหัวข้อ “วิธีการที่ถูกต้องในการใช้งานคลอรีนเหลวและอุปกรณ์” จากผู้เชี่ยวชาญบุคลากรภายนอกองค์กร

       การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ “วิธีการที่ถูกต้องในการใช้งานคลอรีนเหลวและอุปกรณ์” โดยมีนายวีรวัฒน์ อังควณิช ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ มอบหมายให้พนักงาน ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี กปภ.สาขาบุรีรัมย์ และกปภ.สาขามุกดาหาร เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญบุคลากรภายนอกองค์กร ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวทำให้พนักงาน ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องในการใช้งานอุปกรณ์และคลอรีนเหลว รวมถึงวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหล วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ