กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดย นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย มอบหมายหัวหน้างาน และพนักงานงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อบริการเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน ภายใต้โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ หมู่ที่ ๑ บ้านพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยนายวิจิตร สิงห์กาล เกษตรอำเภอมหาชนะชัย เป็นผู้ประสานงานและรับมอบ


ข่าวอื่นๆ