กรจ. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเดชอุดม

      เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ลงพื้นที่ ร่วมกับกปภ.สาขาเดชอุดม ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อให้น้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบาย ผอ.กปภ.ข.๘ โดยได้ดำเนินการทดสอบขอบเขตการจ่ายน้ำ ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ำ ดำเนินการ Step Test และตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาเดชอุดม ทั้งนี้ การจัดการลดน้ำสูญเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำประปาให้ใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า รวมไปถึงสามารถจำหน่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ