กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒ ณ วัดสว่างโนนแคน บ้านโนนแคน ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อลงพื้นที่ให้บริการประชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบริการด้านต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคและรับคำขอติดตั้งประปารายใหม่ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอติดตั้งระบบประปา รวมทั้งบริการน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ประชาชน


ข่าวอื่นๆ