กปภ.สาขาสุรินทร์ ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลโครงการ “Water Is Life”

         การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวีระพล เขียวสะอาด หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะติดตามประเมินผลโครงการ “Water Is Life” ตามที่กรมอนามัยร่วมกับ กปภ.ดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water Is Life ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยศูนย์อนามัยร่วมตรวจประเมินกับ กปภ.เขต ซึ่งกปภ.สาขาสุรินทร์ เป็น ๑ ใน ๗๘ สาขา ที่ผ่านการประเมิน โดยคณะทำงานได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาสุรินทร์ เพื่อติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหน่วยผลิต พร้อมเสริมแรงเพื่อกระตุ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


ข่าวอื่นๆ