กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ “ปันบุญ ปันน้ำใจ” ประจำปี ๒๕๖๒

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ “ปันบุญ ปันน้ำใจ” เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ราย ร่วมกับนายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี  กิ่งกาชาดรัตนบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ