กปภ.ข. ๘ เข้าพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในชุมชนบ้านก้านเหลือง “งานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒”

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กปภ.ข. ๘ มอบหมายให้ นายพงศกร ปุญญวัศพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ พร้อมด้วย นายประธาน วิริยะการุณย์ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัดกองระบบจำหน่าย เข้าร่วมกิจกรรม “งานทำบุญประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒” พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในชุมชนบ้านก้านเหลือง และสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนบ้านก้านเหลือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีการทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน อีกทั้งสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบต่อไป


ข่าวอื่นๆ