กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ อบต.ทมอ หน่วยงานนอกพื้นที่บริการ ในหัวข้อ “ระบบการจ่ายน้ำประปา” ณ อบต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ หัวหน้างานงานผลิต และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อ “ระบบการจ่ายน้ำประปา” แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ซึ่งเป็นหน่วยงานนอกพื้นที่บริการที่ประสบปัญหา ในด้านระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ อีกทั้งปัญหาน้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ หมู่ ๗ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ อบต.ทมอ รับทราบถึงกระบวนการดำเนินงาน “ระบบการจ่ายน้ำประปา” จากเจ้าหน้าที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ ทั้งนี้ อบต.ทมอดำเนินการแก้ไขระบบประปาต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ