กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

      เมื่อวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดย นายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย มอบหมายให้ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว ในเขตพื้นที่หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่ง กปภ.สาขามหาชนะชัย ได้เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงท่อแตก-รั่ว และลดปริมาณน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้สามารถจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ”


ข่าวอื่นๆ