กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วม “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร” ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน จ.ยโสธร

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ จังหวัดยโสธร” เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ จ.ยโสธร ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 


ข่าวอื่นๆ