กปภ.ข. ๘ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

       การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ นำโดย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ พร้อมด้วย นายพงศกร ปุญญวัศพล ผช.ผอ.กปภ.., ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการ กปภ. สาขา, หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธ พระแม่ธรณี พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และรดน้ำขอรับพรจากคณะผู้บริหาร ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลในการทำงาน และสืบสานประเพณีไทย ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ อุบลราชธานี


ข่าวอื่นๆ