กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด จ.สุรินทร์

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในครั้งนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 


ข่าวอื่นๆ