กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๒๔๐ ขวด ในโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๗ วัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวอื่นๆ