กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ “ครอบครัวสดใส ผู้สูงวัยใจดี๊..ดี” ประจำปี ๒๕๖๒

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้ นางจีระนันท์ ขุขันธิน หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด สนับสนุนดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ “ครอบครัวสดใส ผู้สูงวัยใจดี๊..ดี” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ หอประชุมวิถีอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ข่าวอื่นๆ