กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง ร.๑๐

       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์, หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำที่บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ โดย นายประภัสสร์ มลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


ข่าวอื่นๆ