กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” บริการน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบหมายให้ นางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีตรวจสภาพความพร้อมและปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์


ข่าวอื่นๆ