กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ละเอาะ จัดโครงการ “อบรมเพื่อให้ความรู้การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.ละเอาะ จ.ศรีสะเกษ”

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ นำโดย นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายไพศาล แก้วคูณ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบหมายให้ หัวหน้างาน, พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๒" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปา สามารถควบคุมการผลิตน้ำประปา และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ข่าวอื่นๆ