กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒
 
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ  ร่วมด้วย  ผู้ช่วยผู้จัดการ  หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด รวมถึง งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลแก่คณะตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ นำโดย  นายวชิระ  เพ่งผล  ประธานอนุกรรมการ ตรวจประเมิน และคณะ ทั้งนี้ เพื่อรับการตรวจประเมินสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกในด้านการให้บริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน พร้อมสู่การพัฒนาในทุกด้าน เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ