กปภ.สาขาสุรินทร์เพิ่มช่องทางรับชำระเงินหน่วยบริการจอมพระ

กปภ.สาขาสุรินทร์เพิ่มช่องทางรับชำระเงินหน่วยบริการจอมพระ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ เพิ่มช่องทางการให้บริการผู้ใช้น้ำให้ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาชำระค่าน้ำในตัวเมือง โดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการกปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่เพิ่มอีก 1 แห่ง จากเดิมออกรับชำระหน่วยบริการเคลื่อนที่ อ.จอมพระ ทุกเดือน ได้เพิ่มจุดรับชำระเคลื่อนที่ จุดที่ 2 อ.ลำดวน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกไปให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ณ ที่ว่าการอำเภอลำดวน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยครั้งแรกออกรับชำระไปแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 


ข่าวอื่นๆ