กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง

กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในครั้งนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ถึงวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างความประทับใจให้ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

 

 


ข่าวอื่นๆ