กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก

กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยนายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่22-24 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่ง กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาจัดงานทั้งสิ้น 3 วัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

 


ข่าวอื่นๆ