กปภ.สาขาลำปลายมาศดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำตามแผน WSP ปี 2562

กปภ.สาขาลำปลายมาศดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำตามแผน WSP ปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศมอบหมาย งานผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศดำเนินการเปลี่ยนประตูระบายตะกอนขนาด 100 มม. จำนวน 2 ชุด เพื่อให้การระบายตะกอนดีขึ้นตามโครงการ WSP โรงกรองน้ำขนาด 150 ลบ.ม.

 

 


ข่าวอื่นๆ