กปภ.สาขาสตึกจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสตึกจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิสาขาสตึก นำโดยผู้จัดการ  นายปฏิเวธ จันทร์หอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงานในสังกัด เข้าใจและสามารถระงับเหตุจากอัคคีภัยหรือภัยอย่างอื่นได้ในเบื้องต้นได้  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสตึก ในการฝึกอบรมครั้งนี้

 


ข่าวอื่นๆ