กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสังขะ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน(จิตรอาสา) ในเขตเทศบาลตำบลสังขะเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปลูกต้นไม้สายพันธ์ไทยจำนวน ๔ สายพันธ์ ประกอบด้วยต้นราชพฤกษ์ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นอิทนิล และต้นรวงผึ่ง พรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่า ประจำรัชการที่ ๑๐ บริเวณอ่างเก็บน้ำประปาสระขวาวเหนือ สระขวาวใต้ ซึ่งเป็นสระพักน้ำดิบหลักที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำมาผลิตน้ำประปาให้บริการชุมชนตลอดมา การร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้พนักงานของ กปภ.ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

 


ข่าวอื่นๆ