กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตำบลระแงง เส้นหน้าปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ โดยออกพบปะผู้ใช้น้ำเพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประปาภายแอพพริเคชั่น Facebook และ Line สอบถามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ระบายตะกอนในเส้นท่อ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำ

 


ข่าวอื่นๆ