กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และหัวหน้างานอำนวยการ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาประชาชนจิตอาสาให้มีความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีวินัย และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

 


ข่าวอื่นๆ