กปภ.สาขายโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม

กปภ.สาขายโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม

  นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร , หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฆทานผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม  ถวายแด่พระสงฆ์ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดยโสธร แก่พระครูสุมนสารคุณ  ณ  วัดหนองไคร้  ตำบลหนองหิน  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 

 


ข่าวอื่นๆ