กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วม การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วม การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ นำโดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล มอบหมายให้ นายวิลาศ จุมพล หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสายงานผลิต เข้าร่วม “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน” ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดย กองกิจการสัมพันธ์ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับ “การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน” ซึ่งการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วยภาค ทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผล SEPA ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ