กปภ.สาขายโสธร จัดโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2562

กปภ.สาขายโสธร จัดโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน  มิถุนายน  2562 ครั้งที่ 4 ปี 2562

            นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม " Home Care" โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ครั้งที่ 4/2562) ณ คุ้มบ้านใต้ ตำบลในเมือง  โดยออกพบประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น pwa8 crm , ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา , ให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องน้ำประปา, ระบายตะกอนในเส้นท่อ , ชี้แจงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปา และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ และเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการกับการประปาสาขายโสธร ด้วยดีเสมอมา

 

 


ข่าวอื่นๆ