กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  "เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนรัตนบุรี เพื่อพัฒนาประปาชนจิตอาสาให้มีความจงรักภักดี และเทิดทูนต่อพระมหากษัตริย์ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มีวินัย บุคลิกภาพ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

 


ข่าวอื่นๆ