กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

                เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3/2562   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึกมอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการบริเวณพื้นที่หน่วยบริการพุทไธสง บ้านศีรษะแรด อ.พุทไธสง  สอบถามปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปา ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ใช้น้ำ

 


ข่าวอื่นๆ