กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2562

กปภ.สาขายโสธรร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2562

     นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติมีการทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา  และเจริญจิตภาวนา  ณ  วัดกระจายนอก   ตำบลกระจาย  อำเภอป่าติ้ว   จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้เกียรติเป็นประธาน  

 


ข่าวอื่นๆ