กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางชุม

กปภ.สาขารัตนบุรี  ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านยางชุม

นายศุภกร รัตนคูหะ ผจก. กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางชุม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในเชิงรุก โดยออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐ  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

 

 


ข่าวอื่นๆ