กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ วัดโพธิสัตว์

กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ วัดโพธิสัตว์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิสัตว์(บ้านกรวด) หมู่ที่ 5 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ และพนักงานในสังกัด โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 150  ขวด ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาและรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ด้วย

 


ข่าวอื่นๆ