ผอ.กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒

ผอ.กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒

            นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๘ โดยได้ให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของ กปภ.พร้อมก้าวสู้ กปภ. 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ   อีกทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในการนี้ ผอ.กปภ.ข.๘ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร และ พนักงานในสังกัด ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใส เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ