รปก.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๘ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒

รปก.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๘ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๒

            นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ลงพื้นที่ กปภ.ข.๘ เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๘  โดยมี นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.๘ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน อีกทั้งรับมอบนโยบายการทำงานจาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ