กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

กปภ.สาขาเลิงนกทา  ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

นางกนกอร  รัตนนุกรม ผจก. กปภ.สาขาเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3/2562  ณ หมู่ 2, หมู่ 9 บ้านซ่งแย้ และหมู่ 7 บ้านโนนม่วง ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เพื่อลงพื้นที่ให้บริการประชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบริการด้านต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค แนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน รวมทั้งบริการน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ประชาชน

 

 


ข่าวอื่นๆ