กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ปี ๒๕๖๒ ชุมชนบ้านบางทรายใหญ่

กปภ.สาขามุกดาหาร  จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ปี ๒๕๖๒ ชุมชนบ้านบางทรายใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ณ บริเวณชุมชนบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่  โดยนายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าแรงรับแจ้งท่อแตก-รั่ว ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้านและสำรวจความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปาหลังจากที่ทางหมู่บ้านได้รับโอนกิจการจาก อปท. มาเป็นผู้ใช้น้ำของการประปาปาส่วนภูมิภาค เมื่อ กันยายน 2561

 


ข่าวอื่นๆ