กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ ร่วมกับกองทัพบก กรมชลประทาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ประสานความร่วมมือบรรเทาภัยแล้งประชาชนในพื้นที่

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ ร่วมกับกองทัพบก กรมชลประทาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ประสานความร่วมมือบรรเทาภัยแล้งประชาชนในพื้นที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ร่วมกับกองทัพบก กรมชลประทาน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำออกบริการจ่ายน้ำให้ประชาชนถึงบ้านตลอด24ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง เป็นเหตุให้ กปภ.สาขาสุรินทร์ต้องลดแรงดันในการจ่ายน้ำ หากประชาชนพื้นที่ใดมีความประสงค์รับบริการดังกล่าว สามารถโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ หมายเลข 044-511319

ทั้งนี้ กปภ.ข.8 ได้เข้าร่วมประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งประสบภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้อ่างเก็บน้ำหลักของ อ.เมือง 2 แห่ง มีปริมาณน้อยมากในรอบ 41 ปี ร่วมกับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ชลประทาน พร้อมตัวแทนภาคประชาชน และ ส.ส.ข.1 จ.สุรินทร์ ณ.ห้องประชุมคลองชลประทานฯ เวลา 11.00-13.00 น. สรุปผลการประชุมเบื้องต้นดังนี้ 
- ปัจจุบันน้ำในอ่างฯ จะสามารถผลิตประปาได้ถึงปลายเดือนสิงหาคม (อ่างห้วยเสนงและอ่างอำปึล จุได้รวม50ล้านลบ.ม. เหลืออยู่รวม1.5 ล้าน ลบ.ม) กปภ.สาขาสุรินทร์ใช้ประมาณ 1.0 ล้าน ลบ.ม/เดือน
- กปภ.สาขาสุรินทร์ โดยปกติใช้น้ำดิบวันละ 33,000 ลบ.ม. ปัจจุบันจ่ายวันละ 28,000 ลบ.ม.(ลดปริมาณการจ่ายตามแผนฯ เพื่อยืดระยะเวลาให้มากที่สุด)
- ชลประทานจะผันน้ำจากบ่อน้ำเอกชน (บ่อหินเก่าของโรงโม่) ซึ่งไกลจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. โดยมีบ่อ จ.น.หลายขนาด และหลายพื้นที่คาดว่าจะมีน้ำรวมกว่า10 ล้านลบ.ม. โดยระยะแรกจะสูบผันจากบ่อที่ใกล้คลองธรรมชาติ(ประมาณ 3 บ่อ มีน้ำประมาณ 3-5 ล้านลบ.ม) ให้ลงคลองฯไปที่อ่างห้วยเสนง ระยะทางที่ใกล้สุดประมาณ 12 กม. ซึ่งในระยะทางผันน้ำดังกล่าว จะมีช่วงกลางทางประมาณ 3 กม.ที่ไม่มีคลองฯ ได้ให้ กปภ.ดำเนินการวางท่อช่วงนี้
- ให้ กปภ.เร่งวางท่อดังกล่าวให้ทันก่อนน้ำในอ่างฯ หมด (ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม)
- ชลประทานจะจัดหาติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยระหว่างที่ กปภ.จัดหาและวางท่อยังไม่แล้วเสร็จ จะให้ ปภ.นำรถสูบน้ำระยะไกลมาใช้ก่อน (ได้ 5,000 ลบ.ม/วัน คาดว่าจะหาได้ 2 คัน)
- สำหรับแผนระยะยาว ชลประทานจะได้เสนอขอแผนขุดลอกทั้ง 2 อ่างเพื่อเพิ่มความจุให้ได้รวม 100 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ กปภ.ข.8 กำลังสำรวจพื้นที่แนวท่อและออกแบบ ฯ และสำรวจบริเวณจะเจาะบ่อบาดาลบริเวณโรงผลิตน้ำ จ.น.3บ่อ) เพื่อขอจัดสรรฯเร่งด่วนต่อไป


ข่าวอื่นๆ