กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าประจำปี 2562 ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์

กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าประจำปี 2562 ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต8 และ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงาน กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management (DSM) ประจำปี 2562 ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและประชาชนที่มาใช้บริการร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมยุทธศาสตร์ในมิติของการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ) โดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Reused Recycle ทั้งนี้หลักการ 3R จึงถูกนำมาใช้กับการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการใช้ของทุกชีวิต โดยได้แนะนำวิธีการประหยัดน้ำที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ พร้อมกันนี้ยังรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ำในสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง

 


ข่าวอื่นๆ