กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง โรงเรียนรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง โรงเรียนรัตนบุรี

กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง โรงเรียนรัตนบุรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 โดยการนำของ...นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกพบปะเยี่ยมเยือน และให้โอวาทแนวทางการดำเนินชีวิตแก่นักเรียน โดยเน้นย้ำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังความสามัคคีในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ผ่านโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และที่สำคัญโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ก็แล้วแต่ความฝัน แต่ขอให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 


ข่าวอื่นๆ