กปภ.สาขารัตนบุรี ออกบริการผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบระบบประปาภายในโรงพยาบาลท่าตูม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ออกให้บริการตรวจสอบระบบท่อประปาภายในของโรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาและตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือที่ถังน้ำใส ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ให้คำปรึกษาเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขให้โรงพยาบาลทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลท่าตูมจะนำคำแนะนำไปดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ