กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่กระชับคาวมสัมพันธ์หน่วยงานในท้องถิ่น ประจำปี 2563

กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่กระชับคาวมสัมพันธ์หน่วยงานในท้องถิ่น ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย นำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปา ลงพื้นที่พบ หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 4 อำเภอที่ดูแล ได้แก่ อ.ละหานทราย อ.โนนดินแดง อ.บ้านกรวด อ.ปะคำ เพื่อทำความรู้จัก แนะนำตัว และปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติที่จะมีการทำงานร่วมกันในอนาคต อีกทั้ง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ