กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายพันศักดิ์ สุทธิสำฤทธิ์ หัวหน้างานบริการในสังกัด ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ บริเวณลานหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 


ข่าวอื่นๆ