กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562

กปภ.สาขายโสธรจัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2562

              นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ดำเนินการกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ฯตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562  ณ  บริเวณสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร 

 


ข่าวอื่นๆ