กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กปภ.ละหานทราย กับ อบต.ละหานทราย

กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กปภ.ละหานทราย กับ อบต.ละหานทราย

กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ระหว่าง "กปภ.ละหานทราย กับ อบต.ละหานทราย" โดยมีการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาเปตอง ในวันพูธ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ซึ่งให้บุคลากรได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นให้ส่วนราชการมีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทุกๆวันพุธ ทั้งนี้ กปภ.สาขาละหานทรายได้นำน้ำดื่มมาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จำนวน 5 แพค.

 


ข่าวอื่นๆ