กปภ.สาขานางรองดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2562

กปภ.สาขานางรองดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง โดยการนำของ นายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนวโรภาส หัวหน้างาน ๘ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด ดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสียตามแผนระยะยาวของ กปภ. เพื่อลดน้ำสุญเสียและตรวจสอบพื้นที่ที่มีการจ่ายน้ำผิดปกติในเขตพื้นถนนโชคชัย-เดชอุดม, ถนนสี่สิงหา และตลาดสดอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ