กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2562

กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2562

นายฉลวย กาบบัวศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดพร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาเดชอุดม โดยร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมทั้ง ปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานให้เกิดความสวยงาม เพื่อให้เกิดภาพลักษร์ดีที่แก่ผู้มาติกต่อ ตลอดจนเป็น การสร้างความสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัด

 


ข่าวอื่นๆ